Groepen
Nieuws
Nieuws

Leerkracht

Nieuwsbrieven 2017-2018

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Peuterfeest 12 april

Nieuwsbrief 6

Belangrijke data

Za. 25 februari t/m zo. 5 maart  Voorjaarsvakantie
Maandag 6 t/m vrij. 10 maart     Driehoeksgesprekken
Woensdag 15 maart                         Open Podium
Woensdag 29 maart                        Koffie/inloopochtend
Donderdag 30 maart                      Nieuwsbrief mee
Vrijdag 31 maart                               Studiedag, alle leerlingen vrij


Wist u dat…….

 • juf Cheryl op school is langs geweest met Tim ?
 • groep 3 naar Theater Koningshof is geweest en dat ze de voorstelling “Hoeveel zou de wereld wegen” hebben gezien?
 • groep 8 begonnen is met oefenen van de liedjes uit de musical?
 • groep 8 van alles geleerd heeft over de NS?
 • er binnenkort nieuwe bureaus, bureaustoelen en kasten komen?
 • bij groep 6 Koos de vuilnisman na de vakantie langskomt en alles gaat vertellen over o.a. het scheiden van afval?
 • er nog steeds lege statiegeld flessen gespaard worden voor het WNF?
 • de school nieuwe tenues heeft en de kinderen dit gaan dragen bij het eerst volgende toernooi?

Nieuwe wereldburger
Juf Cheryl is 30 januari bevallen van een prachtige zoon Tim. Alles gaat helemaal goed met moeder en zoon. De kinderen hebben de kleine Tim al mogen bewonderen in de klas.

Inschrijven driehoeksgesprekken
De week na de vakantie zijn de driehoeksgesprekken. U kunt zich inschrijven via de Schoolpraatapp.  Wij verwachten alle ouders te zien deze week!

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen! 

Vriendelijke groeten namens het hele team.   

Nieuwsbrief 5

Belangrijke data

Dinsdag 7 februari           Koffie/inloopochtend
Donderdag 9 februari     Studiedag/ alle kinderen vrijdag
Maandag 20 februari      Rapport/Portfolio mee
Donderdag 23 februari  Nieuwsbrief mee
Vrijdag 24 februari          Carnaval
Maandag 27 februari       Begin van de Voorjaarsvakantie t/m zondag 5 maart

 Wist u dat……

 • groep1/2 het thema Winter behandelen?
 • groep 8 proeflessen heeft gevolgd op het ISW Hoogeland in Naaldwijk?
 • groep 7, twee nieuwe meiden in de klas krijgt?
 • de kinderen in groep 3 nu ook al aan elkaar leren schrijven?
 • groep 6 breuken heeft geleerd met echte taarten, repen, chocolade en cake?
 • groep 6 leuke muzieklessen volgt?
 • de kinderen van groep 5 en 6 volgende week allemaal met kleding aan moeten zwemmen?
 • er in groep 6 een gezellig klasgenootje bij is en hij erg goed kan BMX-en?
 • groep 3 een letterfeest heeft gehad? 

Informatie over Cito toetsen
Deze weken maken alle kinderen weer de CITO-toetsen. U kunt de CITO resultaten bekijken in het ouderportaal van Parnassys. Het zal u opvallen dat alle toetsen ingevoerd worden op de datum 16 februari. Dit is voor ons als school duidelijker en overzichtelijker. Dit houdt uiteraard niet in dat de kinderen op 16 februari alle toetsen in 1 keer moeten maken. Ondanks dat het afnemen van toetsen als leerlingvolgsysteem verplicht is, geeft het ons als school een beeld van de leerontwikkeling van de kinderen.

Uiteraard weten de leerkrachten al veel over de kinderen, door te observeren, praten, werk nakijken, methode gebonden toetsen afnemen en degelijke. Door deze Cito 2 keer per jaar af te nemen, krijgt de leerkracht meer informatie over hoe het gaat met de kinderen. In de meeste gevallen komt de toets uitslag op de toetsen van Cito overeen met wat de leerkracht verwacht. In sommige gevallen levert het echter verrassende informatie op. Waar wij als school goed naar kijken en hier actie op ondernemen.

Het komt voor dat uw kind met de methode gebonden toetsen beter scoort dan op de toetsen van de Cito. De toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de kinderen de lesstof beheersen. Ze zijn zo gemaakt dat het merendeel van de kinderen vrijwel alles goed kan maken. De leerkracht weet zo of zij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is.

De toetsen van de Cito zijn bedoeld om een onderscheid te maken tussen de verschillende leerlingen. Door ook moeilijke opgaven in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen kans om te laten zien wat ze kunnen. De toetsen van Cito hebben dus een ander doel dan de methode gebonden toetsen; ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van hun klasgenoten.

De methode gebonden toetsen zijn doelen op korte termijn, de Cito toetsen testen de doelen op lange termijn. Verder kan gezegd worden dat de methode doelen zich op de C-III lijn bevinden van de Cito toetsen.

Na het maken en nakijken van de Cito zet de leerkracht de score om naar een vaardigheidsscore. Dit is een score op een speciale meetlat. Hoe hoger de leerling op de toets scoort, des te groter zijn vaardigheid. Met de meetlat brengen we de groei van een leerling helder in beeld.

Schoolpraatapp
De schoolpraatapp heeft een versie 2.0 gekregen, dit houdt in dat er meer mogelijkheden zijn. De meeste telefoons zullen deze update automatisch uitvoeren, bij sommige moet dit handmatig.

Nieuwe functie bij de 2.0 versie:
–  Pushberichten kunnen teruggelezen worden bij het menuonderdeel – pushberichten –
– Activiteiten in de kalender kunnen worden gedownload naar de eigen agenda via de downloadknop rechtsboven op de kalenderpagina.
– Er kan gekozen worden om alle activiteiten ineens te downloaden, maar er kan ook een selectie worden gemaakt. Foto’s kunnen worden gedownload naar het eigen fotoalbum van de telefoon (via downloadknop rechtsboven).
Een nieuwsbericht kan meerdere afbeeldingen bevatten (te zien aan bullits onderaan de afbeelding)
–  Bij de gesprekkenplanner kan een afspraak worden geannuleerd via een knop in de bevestigingsmail

Bericht van Peuteropvang Tin Tin

Beste ouders,

In de kerstvakantie zijn wij druk bezig geweest om het lokaal helemaal gezellig te maken zodat de peuters hier naar hartenlust kunnen spelen. Wij zijn er trots op u mede te delen dat dit best gelukt is naar ons idee . Vandaar dat wij dit graag aan iedereen willen laten zien. Misschien heeft u al stiekem door het raam gekeken, maar op woensdag 8 februari aanstaande houden wij een open ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Wij nodigen u dan ook van harte uit om samen met uw peuter te komen kijken!  Heeft u nog vrienden, kennissen of buren die net zo nieuwsgierig zijn als u, neem ze dan gerust mee, wij vinden het gezellig! Wij kijken uit naar uw komst,

Met vriendelijke groet,
Tin Tin Team

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen! 

Vriendelijke groeten namens het hele team.   

Nieuwsbrief 4

Belangrijke data

Kerstvakantie vanaf 24 december t/m zondag 8 januari

Maandag 9 januari            Nieuwjaarsproost
Woensdag 11 januari        Hoofdluiscontrole
Donderdag 19 januari       Open podium
Dinsdag 24 januari            Ouderavond
Vrijdag 26 januari              Nieuwsbrief
Maandag 30 januari          Start Cito afname groep 1 t/m 8

Wist u dat

 • groep 6 woensdag in het gemeentemuseum kerststallen uit heel de wereld heeft bekeken?
 • groep 6 nu cijferend kan optellen én aftrekken?
 • groep 8 een hele interessante gastles heeft gehad van ‘leven met een beperking’?
 • Selma, Amina en Ziad uit groep 8 een schoolkrant hebben gemaakt?
 • de kinderen vuurwerkbrillen hebben meegekregen of nog meekrijgen?
 • de resultaten van uw kind vanaf groep 3 online in te zien zijn?
 • kinderen van groep 3 bijna alle letters kennen?
 • de kinderen van groep 4/5 hard aan het oefenen zijn met de tafels?
 • de kinderen in groep 1/2 een woordenschatboekje hebben meegekregen om thuis mee te oefenen?
 • groep 7 een super gave techniekles heeft gehad?
 • groep 7 naar het Sleepvaartmuseum is geweest?
 • Juf Cheryl na de vakantie met zwangerschapsverlof gaat?

Help de Kardinaal Alfrinkschool in de VETstrijd!

Draag een steentje bij aan het riool en het milieu én help de Kardinaal Alfrinkschool!In januari verzamelen we zoveel mogelijk gebruikt vet. Daarmee verdienen we geld voor de school. Tijdens de VETstrijd nemen de scholen het een maand lang tegen elkaar op door zoveel mogelijk oud (frituur)vet en olie in te zamelen, dit hoort namelijk niet in het riool thuis. Het ingezamelde vet wordt gerecycled en kan worden gebruikt om biobrandstof van te maken. Duurzaam en goed voor het milieu! Bij ons op school kan in de maand januari vet en olie worden ingeleverd. Voor elke kliko ingezameld vet ontvangt de school een kleine vergoeding en VETstrijdpunten. De school met de meeste VETstrijdpunten wint bovendien een vette prijs! Uiteindelijk zal er samen met de kinderen gekeken worden waar we als school het ingezamelde geld aan gaan uitgeven.
Doet u mee? Doe het gebruikte frituurvet, bakvet of olie terug in de verpakking of in een lege plastic fles. U of uw zoon/dochter kan de afgesloten verpakking of plastic fles in de vetkliko doen. Deze zal heel januari 2015 in de hal bij ingang van de school staan. U bent zo het vet van de feestdagen snel weer kwijt en is het een duurzame investering in de school én het milieu.

Zieken kinderen
Vooral als de ‘r’ in de maand zit worden veel kinderen ziek. U als ouder kunt het beste beoordelen of uw kind naar school kan als hij of zij niet helemaal fit is. Wij gaan ervanuit dat als u uw kind naar school laat gaan, uw kind het gehele programma van die dag kan volgen inclusief de buitenspeelpauzes. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Mocht dit het geval zijn, kunt u deze bespreken met de leerkracht.

Sportexperience
Op woensdag 28 december organiseert Welzijn e25 opnieuw de Sportexperience. Tijdens de Sportexperience kunnen de kinderen deelnemen aan verschillende sportclinics en spelen op opblaasbare attracties.
Vorig jaar was het erg druk, al wil je zeker zijn van een plekje schrijf je dan snel in via http://www.buurtsportmaassluis.nl/evenementen/!

Wat: Sportexperience
Wanneer:     woensdag 28 december 2016 (in de kerstvakantie)
Hoe laat:       Groep 3 & 4 van 10.00 – 12.00 uur
Groep 5 t/m 8 van 13.00 – 15.00 uur
Waar:            Olympiahal
Voor wie:      Alle kinderen uit Maassluis
Kosten:          gratis!
Aantal:          Maximaal 130 inschrijvingen per dagdeel
Inschrijven:  http://www.buurtsportmaassluis.nl/evenementen/

De uiterste inschrijfdatum is zondag 25 december. Inschrijvingen na maandag 26 december worden niet meer verwerkt. In dat geval kunt u zich aanmelden bij de Olympiahal mits er minder dan 130 inschrijvingen zijn.

Let op: vol = vol!

Jeugdtheaterhuis Maassluis

Wil jij toneelspelen, zingen of dansen? Of wil je het allemaal? Dat kan bij het Jeugdtheaterhuis!
Fantaseer, bedenk de gekste verhalen en vertel ze! Ontdek kanten van jezelf waarvan je niet wist dat je ze had. Leer nieuwe vrienden kennen, krijg meer zelfvertrouwen en vooral: maak plezier. Het Jeugdtheaterhuis heeft aanbod voor iedereen tussen de 4 en 16 jaar! Gratis Open Les voor kinderen van 4 tot 6 jaar!
Wil je kennismaken met het Jeugdtheaterhuis en eens zien hoe leuk theaterlessen bij ons zijn? Doe dan mee met de gratis Open Lessen. Je bent van harte welkom in Theater Koningshof, vrijdag 20 januari 2017. De Open Les duurt van 15.30 tot 16.00 uur.
Leslocatie: Theater Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis.
Je moet je wel even inschrijven via www.jeugdtheaterhuis.nl.
Ben jij ouder dan 6 jaar en ben je ook nieuwsgierig naar de lessen bij het Jeugdtheaterhuis? Dan kun je vast een keertje meedoen met een van onze andere lessen. Stuur dan even een mail naar info@jeugdtheaterhuis.nl.                    

Wij wensen u namens heel het team fijne dagen toe!

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen!

Vriendelijke groeten namens het hele team.  

Nieuwsbrief 3

Belangrijke data

Dinsdag 29 november         Open podium
Maandag 5 december          Sinterklaasviering
Dinsdag 6 december            Kijkdag zwemmen groep 5/6
Dinsdag 13 december          Koffie/inloopochtend
Dinsdag 20 december          Zwemles groep 5/6
Donderdag 22 december   
Kerstviering

Kerstvakantie van 26 december 2016 t/m 6 januari 2017

Wist u dat…….

–       de kinderen in groep 1 en 2 appelmoes hebben gemaakt?
–       alle kinderen woensdag hun schoen hebben gezet en er donderdag iets lekkers in zat?
–       de kinderen van groep 3 nu al 25 letters hebben leren lezen? En dat ze deze ook al tussen de lijntjes leren  schrijven?
–       wist je dat de leerlingen van groep 8 proeflesjes hebben gevolgd op het Lentiz Vmbo Maassluis? En dit een hele geslaagde ochtend was?
–       Groep 7 druk bezig is met het maken van een werkstuk?
–       Groep 7 een knikkerbaan heeft gemaakt tijdens de techniekles.

Mededeling vanuit Zwembad de Dolfijn
Dit schooljaar is in Sport & recreatiebad Dol-fijn weer de actie `school van de week`.  De kinderen van groep 4  t/m 8 van de Kardinaal Alfrinkschool worden daarom 6 keer dit schooljaar uitgenodigd om op woensdagmiddag tussen 12:00 en 17:00 uur of op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:30 (discozwemmen)  recreatief te komen zwemmen tegen een gereduceerd tarief van € 3,30. Wanneer wij als school aan de beurt zijn, zullen de kinderen een kaartje ontvangen die ze mee kunnen nemen naar het zwembad.

Het discozwemmen kan dus ook op het ’school van de week kaartje’.

Ook krijgen de kinderen bij de receptie een bon mee om een patatje te kopen voor maar € 1,00. Kinderen die geen diploma hebben, krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene vanaf 18 jaar.


Verhuizing lokaal groep 3

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Tin Tin vanaf januari peuteropvang gaat starten bij ons op school.
Wij willen ze nauw betrekken bij school, om op deze manier een natuurlijke doorstroom te creëren van de peuteropvang naar groep 1/2. Om een goede samenwerking te realiseren is het belangrijk dat de peuteropvang naast groep 1/2 komt. Daarom hebben wij ervoor gekozen dat Peuteropvang Tin Tin in het lokaal van groep 3 gevestigd wordt. Dit houdt in dat groep 3 gaat verhuizen naar het IB-lokaal (lokaal juf Sandra) en juf Sandra gaat verhuizen naar het lokaal tussen groep 7 en groep 8. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Volgens planning is het de bedoeling dat alle spullen van groep 3 rond vrijdag 9 december worden verhuisd.


Ouderraad

De ouderraad is op zoek naar nieuwe OR leden. De ouderraad vormt de schakel tussen de ouders van de kinderen enerzijds en het schoolbestuur en schoolleiding anderzijds.
De ouderraad denkt en beslist mee over alle ontwikkelingen en festiviteiten op school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerkrachten op school. Er wordt vergaderd rondom de 6 weken.  Lijkt het u leuk om mee te denken over het wel en wee op onze school, meldt u zich dan aan, want de ouderraad kunt uw hulp en ideeën goed gebruiken!
Wilt u liever eerst eens kijken hoe het er tijdens een OR vergadering aan toe gaat, alvorens u beslist of u OR-lid wilt worden, dan bent u van harte uitgenodigd om de eerst volgende vergadering bij te wonen.
Mocht u interesse hebben, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen! 

Vriendelijke groeten namens het hele team.   

Nieuwsbrief 2

Belangrijke data

Maandag 7 november
Start levering schoolfruit
Woensdag 9 november
Nationaal Schoolontbijt
Zaterdag 12 november
Intocht Sinterklaas
Maandag 14 t/m vrijdag 18 november
Driehoeksgesprekken
Donderdag 24 november
Nieuwsbrief 3 mee
Dinsdag 29 november
Open podium

Wist u dat………
– groep 4/5 volgende week maandag Herfstles heeft?
– groep 4/5 hard aan het oefenen is met de tafels?
– groep 5 voor het eerst huiswerk mee heeft gekregen?
– groep 1/2 is gestart met het thema ‘Herfst”?
– groep 8 de eerste prijs heeft gewonnen met het Handbaltoernooi?
– Ziad en Bart uit groep 8 weer starten als Jeugdambassadeurs?
– de kinderen van groep 7 gaan starten met hun werkstuk.

Schoolfruit
Vanaf maandag 7 november t/m maandag 10 april wordt er weer schoolfruit geleverd bij ons op school. De gruitdagen zijn dinsdag en donderdag. Op deze dagen hoeft u uw kind geen fruit mee te geven naar school.

Peuteropvang Tin Tin
Binnenkort komt er bij ons op school een peuteropvang Tin Tin. Tin Tin wil zich graag aan u voorstellen: Met ingang van 9 januari 2017 zullen wij van start gaan met een nieuwe Peuteropvang in nauwe samenwerking met de Kardinaal Alfrinkschool. Binnen de Kardinaal Alfrinkschool krijgen wij een eigen lokaal wat speciaal ingericht wordt voor peuters van 2 tot 4 jaar. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van een heerlijke speelplaats en bij minder weer van de speelzaal.
De Kardinaal Alfrinkschool wordt onze tweede locatie, op dit moment hebben wij al een peuteropvang en buitenschoolse opvang in basisschool De Dijck in Maassluis. Voor de peuteropvang op de Kardinaal Alfrinkschool zijn wij geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 08.30u tot 11.45u.
Wilt u meer informatie of alvast uw peuter opgeven mail dan naar info@tintin-psz.nl.
Vanzelfsprekend kunt u ook na het maken van een afspraak alvast een kijkje op basisschool De Dijck komen nemen in een van onze lokalen. Wij hebben er zin in en kijken uit naar de peuters die bij ons komen.

Gezinspecialist
Even voorstellen: Ik ben Marieke Webbers en ik ben als gezinsspecialist verbonden aan De Kardinaal Alfrinkschool Ik werk op dinsdag op deze school.
Waarom een gezinsspecialist?
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of vertoont ander gedrag dan anders. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als gezinsspecialist inschakelen. Ik ben werkzaam op school en de docenten, intern begeleider en ouder(s) kunnen mij om advies of kortdurende begeleiding vragen.
Wat doe ik?
Als ik word ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s), de leerkracht of de intern begeleider en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Ik ben er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Ik kijk vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.
Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen, als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact met mij opnemen. Voorbeelden van vragen zijn: – Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd. – Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt – U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.
Verschil School Maatschappelijk Werker en Gezinsspecialist
De functie gezinsspecialist vervangt het schoolmaatschappelijk werk. De gezinsspecialist heeft een uitgebreider takenpakket. Niet alleen spreek ik kinderen, maar ik ondersteun ook het gezin. Ik ben contactpersoon voor het kind, ouder(s) en school, ook als er contact wordt opgenomen met het wijkteam. Tot slot besteden we meer aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het geven van voorlichting.
Aanmelding
Via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met mij, kunt u contact opnemen: 06 55248957/ 010 4351022.  De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geef ik na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.minters.nl

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 9 november doen we in de groepen 1 t/m 8 mee aan het Nationaal schoolontbijt. De kinderen mogen op deze dag voor 1x zonder ontbijt naar school komen! Wat moet wel mee: een bord, een beker, bestek en voor de liefhebber; een pyjama. Er zal op deze dag van alles op de ontbijttafel voor uw kind klaar staan. Het is goed om te weten, dat er voor iedereen melk geschonken zal worden. Als uw kind dit niet mag/lust, kunt u eventueel extra drinken meegeven.

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen!

Vriendelijke groeten namens het hele team.

Nieuwsbrief 1

Belangrijke data:                            

Maandag 3 t/m vrijdag 14 oktober
Projectweek
Kinderboekenweek

Woensdag 12 oktober
Koffie/Inloopochtend

Vrijdag 14 oktober
Open Podium
Opa & omadag

Maandag 17 t/m 21 oktober
Herfstvakantie

Woensdag 26 oktober
Hoofdluiscontrole

Donderdag 27 oktober
Nieuwsbrief         


Wist u dat:

 • Groep1/2 werkt aan het thema “mijn familie en ik”? – Groep 6 erg graag voorgelezen wordt?
 • Groep 6 vandaag een bijenles heeft gekregen bij het Duurzaamheidscentrum?
 • Groep 3 al gestart is in het derde boekje van Veilig Leren Lezen?
 • Groep 7 & 8 woensdag 28 september gestart zijn met het verkopen van kinderpostzegels?

Doet-u-mee-boekje
Eind van vorig schooljaar zijn we gestart om de inschrijving van de ouderhulp via de schoolpraatapp te laten verlopen. Als feedback gekregen we dat het doet-u-mee-boekje fijner wordt ervaren, hierbij komt ook dat de inschrijving via dit boekje groter was. Een verandering kost tijd, vandaar dat er toch is gekozen om de app te blijven gebruiken. Wel willen wij u nogmaals uitleggen hoe de inschrijving werkt via Schoolpraat.
Wanneer u de Schoolpraatapp opent en u naar het tabblad Nieuws’ gaat, ziet u alle activiteiten waarvoor u zich kunt inschrijven. U kunt een activiteit kiezen door erop te drukken. Hierdoor komt u bij de link die u doorverwijst naar de site waar u nogmaals alle activiteiten op een rijtje ziet. Door op de activiteit te drukken waarbij u wilt helpen, kunt u zich inschrijven. Mocht het desondanks niet lukken, kunt u altijd hulp vragen op school.
Wij hopen op weer net zoveel aanmeldingen als bij het doet-u-mee-boekje. 

Veiligheid tijdens de gymles
Één van de belangrijkste aspecten van de gymles is dat de kinderen plezier ervaren tijdens het leren. Maar nog belangrijker tijdens de gymles is de veiligheid van de kinderen. Sieraden zijn tijdens de gymles altijd af (met uitzondering van oorknopjes) en goede gymkleding is van groot belang. Onder goede gymkleding verstaan we:
Gymschoenen / linnen schoentjes met een profiel op een lichte zool, die buiten niet worden gebruikt.
Een gymbroekje (het liefst een kort broekje net boven of op de knie).
Een T-shirt met korte mouwen en zonder capuchon.
Een turnpakje is ook prima
Door het dragen van goede gymkleding zijn de kinderen beter beschermd en glijden ze minder vaak uit. Doordat de sieraden af zijn, kunnen ze zichzelf en anderen niet bezeren of ergens achter blijven haken. U kunt zich voorstellen dat dit ten goede komt aan de veiligheid van de kinderen tijdens de gymles en zo kunnen ongelukjes zoals uitglijden grotendeels voorkomen worden. Nu hebben de meeste kinderen al goede gymkleding aan, maar voor de kinderen die nog geen gepaste kleding dragen is hier mijn verzoek aan u als ouder / verzorger om er voor te zorgen dat uw kind met de goede gymkleding in de gymles komt. Op deze manier werken we samen aan een veiligere gymles.

Gynzy kids
Op onze school wordt lesgegeven met behulp van de digibord software van Gynzy. Kinderen kunnen nu ook zelf aan de slag met verschillende lesmaterialen uit Gynzy via Gynzy Kids. Gynzy Kids helpt leerlingen basisvaardigheden te laten beheersen. De kinderen loggen zichzelf in met de inloggegevens die wij hier op school voor ze hebben aangemaakt.

Hoe werkt het?

Uw kind heeft een eigen gebruikersnaam en een pincode.

Gebruiksnaam: voornaam van uw kind met de cijfers 1234 (bijvoorbeeld tinka1234) Pincode: 1234

Ga op een computer of tablet naar www.gynzykids.com of gebruik de Gynzy Kids app op een iPad of Android tablet en log in.Wanneer uw kind ingelogd is in Gynzy Kids verschijnen de volgende opties:

Taken: Onder het kopje huiswerk ziet u het huiswerk dat ik voor uw kind heb klaargezet. Dit kan uw kind zelfstandig maken!
Tools: Naast het opgegeven huiswerk kunnen kinderen verder oefenen met verschillende educatieve tools.
Spelen: Onder het kopje spelen staan allerlei (educatieve) spelen.

Omdat onze school al gebruik maakt van Gynzy is Gynzy Kids voor leerlingen helemaal gratis. Er komt regelmatig nieuwe leer- en oefenstof bij zodat Gynzy Kids steeds leuker en beter wordt! Daarbij kan Gynzy Kids al vanaf groep 1 gebruikt worden.

Oproep ouderraad
De Ouderraad vormt de schakel tussen de ouders van de kinderen enerzijds en het schoolbestuur en schoolleiding anderzijds. Ons doel is om de belangstelling van de ouders voor het schoolleven en het onderwijs op de school te bevorderen en hierin actief mee te denken. We trachten initiatieven te ontwikkelen en activiteiten te ondersteunen, die in het belang zijn van alle kinderen van onze school.
Als ouderraad verzorgen we de organisatie van alle festiviteiten op de school zoals de schoolreis, sinterklaasviering, kerstviering, het paasfeest en carnaval. Dit doen we in nauwe samenwerking met de leerkrachten op school. Vanuit verschillende commissies, waarin een ouderraadslid, een docent en een aantal ouders in deelnemen, trachten we de activiteiten zo goed mogelijk voor te bereiden.
In verband met de activiteiten vergaderen we gemiddeld 6 keer per jaar, zo om de twee maanden. Hierbij is het de wens dat vanuit elke groep een ouder in de ouderraad als vertegenwoordiger plaats neemt.

Momenteel bestaat de ouderraad uit 5 mensen:

Mirella Magnin (voorzitter) – OR lid groep 8 en 7
Jeffrey Munnikes (Penningmeester) – OR-lid groep 5
Therese van Schooten – OR-lid groep 6
Anneke Barendregt – OR-lid groep 5
Jessica Vermeer – OR-lid groep 3

Oproep!!!!!
Niet elke groep is momenteel vertegenwoordigd in de OR en dat vinden we wel van groot belang! Dus, lijkt het je leuk om actief mee te denken over het wel en wee op onze school en mee te willen helpen aan de organisatie van activiteiten, meld je dan aan bij Marscha Gerritsen of Mirella Magnin. We kunnen je hulp en inbreng goed gebruiken!
Zie je het niet zitten om deel te nemen in de ouderraad, maar wil je wel graag meehelpen met het organiseren van één of verschillende activiteiten, meld je dan bij de leerkracht van je kind of meld je aan via de schoolpraat app.
Nogmaals: we kunnen je hulp goed gebruiken. En zonder deze hulp kunnen we alle leuke festiviteiten niet organiseren.

Met vriendelijke groet,

Mirella Magnin
Voorzitter OR


We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen!

Vriendelijke groeten namens het hele team.

Nieuwsbrief 10

Belangrijke data:

Vrijdag 1 juli                               Afscheidsavond groep 8
Vrijdag 8 juli                               Laatste schooldag
Maandag 22 aug                         Eerste schooldag
Maandag 29 aug                         Start verwachtingsgesprekken
Maandag 12 sept                        Ouderinformatieavond


W
ist u dat…
–     de juffen van groep 5/6 woensdag hun verjaardag hebben gevierd en de klas heerlijk naar Avonturis geweest is?
–     deze juffen erg verwend zijn en graag de kinderen en de ouders hiervoor willen bedanken?
–     de kinderen die na de vakantie naar groep 3 gaan woensdag een brandweerfeest hebben?
–     de familie om 11.00u. van harte welkom is om te komen kijken bij het brandweerfeest?
–     de kinderen van groep 1/2 dinsdag een leuke natuurles in het duurzaamheidscentrum hebben gehad?
–     de kinderen van groep 8 drie keer de musical Torenhoog opvoert? De kinderen heel hard hebben geoefend?
–     de kinderen van groep 8 vanavond afscheid nemen van onze school en ze klaar zijn voor een nieuwe start op de middelbare school?
–    de juffen deze kinderen stiekem heel erg gaan missen……

Ouderbedankochtend

Elk jaar verzinnen we weer iets leuks om alle helpende handjes van dat jaar in het zonnetje te zetten. Dit jaar zullen de kinderen iets voor alle hulpouders/opa’s en oma’s mee naar huis nemen om ze te bedanken. Ook via deze weg willen wij iedereen die zijn steentje dit jaar heeft bijgedragen met zijn hulp ontzettend bedanken. Wij kunnen niet te vaak benadrukken dat we het niet redden zonder deze hulp!

Tot volgend schooljaar…..

We zijn aangekomen bij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Voor mij is het dan ook weer tijd om het jaarplan 2015/2016 te evalueren, hierdoor passeert alles wat we hebben gedaan het afgelopen jaar weer even de revue.
We zijn het schooljaar gestart met een spectaculaire stuntdag. Eerst zijn de groepen individueel gaan oefenen en later is het een groot geweldig stuk geworden van heel de school. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben weer zichtbaar genoten. Het gevoel van samenzijn werd deze dag extra benadrukt.
Een van de eerste dingen die we dit schooljaar hebben opgepakt is het begrijpend lezen. Onder leiding van Harry Janssens (www.onderwijspraktijk) zijn we meegenomen langs alle belangrijke facetten van begrijpend luisteren en begrijpend lezen.  Voor ons is het nog duidelijker geworden hoe wij goed aan kunnen sluiten op de onderwijsbehoeften van ieder kind op dit vakgebied. Er is uiteindelijk gekozen om in alle groepen de werkwijze van Harry Janssens te gebruiken. Deze werkwijze moet uiteindelijk zichtbaar worden in betere resultaten op het gebied van begrijpend lezen/luisteren.
Op het gebied van kwaliteitszorg werken we met WMK (Werken met kwaliteit). WMK legt de basis voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Op deze manier krijgen we inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze school en van de leerkrachten. Het geeft ons handvatten om gerichte kwaliteitsverbetering in te zetten. Afgelopen schooljaar hebben we de competenties; visie van de school, didactisch handelen, pedagogisch handelen en tijd in kaart gebracht. Deze competenties zullen terugkomen bij de voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken van de leerkrachten en moeten dus in elke klas of in de school zichtbaar zijn. Volgend schooljaar zullen we verder gaan met de gebieden; afstemming, 21ste century skills, opbrengstgericht werken, beroepshouding, communicatie en levensbeschouwelijke identiteit.

In januari zijn we gestart met Snappet. Door het werken op de tablet is elk kind nu bezig met opgaven van zijn eigen niveau, niet met leerstof die veel te moeilijk is en ook niet met leerstof die veel te makkelijk is. Na de les kunnen de kinderen nu zelfstandig werken aan leerdoelen op zijn/haar niveau die in de les aan de orde zijn geweest. Daarnaast vergelijkt Snappet de voortgang van een leerling tegen de leerdoelen, tegen de rest van de klas en de hele klas tegen de rest van Nederland. Zo hebben de leerkrachten extra informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn erg enthousiast over Snappet. Ook Snappet blijft in ontwikkeling en heeft een nieuwe versie uitgebracht, begin volgend schooljaar zullen wij doormiddel van een cursus gaan bekijken hoe wij met de nieuwe versie om zullen gaan.

Wat betreft de schoolomgeving zijn er een aantal dingen ingang gezet. Er is een start gemaakt met een plan voor het opknappen van het schoolplein. Het is de bedoeling dat het plein meer verbonden wordt met het grasveld. De plannen zullen nog met een groepje kinderen besproken worden, zij zullen er tenslotte elke dag op spelen. Wanneer het plan helemaal concreet is, zal er bij verschillende instanties subsidies aangevraagd worden.

In de school willen we meer eenheid creëren. De verschillende kleuren worden nu als onrustig ervaren. Er is een bepaalde kleurgroep uitgekozen en graag willen we u, net als een paar jaar geleden,  vragen om ons te komen versterken op een zaterdag met verven. Zo snel we een datum geprikt hebben, krijgt u van ons een uitnodiging. Tenslotte maken velen handen licht werk! Er wordt niet alleen aan de muren gedacht, ook de kinderen zullen volgend schooljaar nieuw meubilair krijgen. Er is uitgebreid bekeken wat goede tafels en stoelen zijn en kinderen hebben op een aantal setjes proef gezeten. Helaas zullen de tafels en stoelen niet gelijk aan het begin van het schooljaar binnen zijn.

U begrijpt dat een heel schooljaar niet samen te vatten is in een nieuwsbrief, maar ik hoop u  op deze wijze toch een kort overzicht te hebben ge geven. Met een glimlach sluiten we dit schooljaar af. We hopen dat u ook allemaal heerlijk gaat genieten van de vakantie! Tot volgend schooljaar, we zien u graag weer op maandag 22 augustus!

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen!

Vriendelijke groeten namens het hele team.

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
info@alfrinkschool.nl