Groepen
Nieuws
Nieuws

Nieuwsbrief 1

Belangrijke data:                            

Maandag 3 t/m vrijdag 14 oktober
Projectweek
Kinderboekenweek

Woensdag 12 oktober
Koffie/Inloopochtend

Vrijdag 14 oktober
Open Podium
Opa & omadag

Maandag 17 t/m 21 oktober
Herfstvakantie

Woensdag 26 oktober
Hoofdluiscontrole

Donderdag 27 oktober
Nieuwsbrief         


Wist u dat:

  • Groep1/2 werkt aan het thema “mijn familie en ik”? – Groep 6 erg graag voorgelezen wordt?
  • Groep 6 vandaag een bijenles heeft gekregen bij het Duurzaamheidscentrum?
  • Groep 3 al gestart is in het derde boekje van Veilig Leren Lezen?
  • Groep 7 & 8 woensdag 28 september gestart zijn met het verkopen van kinderpostzegels?

Doet-u-mee-boekje
Eind van vorig schooljaar zijn we gestart om de inschrijving van de ouderhulp via de schoolpraatapp te laten verlopen. Als feedback gekregen we dat het doet-u-mee-boekje fijner wordt ervaren, hierbij komt ook dat de inschrijving via dit boekje groter was. Een verandering kost tijd, vandaar dat er toch is gekozen om de app te blijven gebruiken. Wel willen wij u nogmaals uitleggen hoe de inschrijving werkt via Schoolpraat.
Wanneer u de Schoolpraatapp opent en u naar het tabblad Nieuws’ gaat, ziet u alle activiteiten waarvoor u zich kunt inschrijven. U kunt een activiteit kiezen door erop te drukken. Hierdoor komt u bij de link die u doorverwijst naar de site waar u nogmaals alle activiteiten op een rijtje ziet. Door op de activiteit te drukken waarbij u wilt helpen, kunt u zich inschrijven. Mocht het desondanks niet lukken, kunt u altijd hulp vragen op school.
Wij hopen op weer net zoveel aanmeldingen als bij het doet-u-mee-boekje. 

Veiligheid tijdens de gymles
Één van de belangrijkste aspecten van de gymles is dat de kinderen plezier ervaren tijdens het leren. Maar nog belangrijker tijdens de gymles is de veiligheid van de kinderen. Sieraden zijn tijdens de gymles altijd af (met uitzondering van oorknopjes) en goede gymkleding is van groot belang. Onder goede gymkleding verstaan we:
Gymschoenen / linnen schoentjes met een profiel op een lichte zool, die buiten niet worden gebruikt.
Een gymbroekje (het liefst een kort broekje net boven of op de knie).
Een T-shirt met korte mouwen en zonder capuchon.
Een turnpakje is ook prima
Door het dragen van goede gymkleding zijn de kinderen beter beschermd en glijden ze minder vaak uit. Doordat de sieraden af zijn, kunnen ze zichzelf en anderen niet bezeren of ergens achter blijven haken. U kunt zich voorstellen dat dit ten goede komt aan de veiligheid van de kinderen tijdens de gymles en zo kunnen ongelukjes zoals uitglijden grotendeels voorkomen worden. Nu hebben de meeste kinderen al goede gymkleding aan, maar voor de kinderen die nog geen gepaste kleding dragen is hier mijn verzoek aan u als ouder / verzorger om er voor te zorgen dat uw kind met de goede gymkleding in de gymles komt. Op deze manier werken we samen aan een veiligere gymles.

Gynzy kids
Op onze school wordt lesgegeven met behulp van de digibord software van Gynzy. Kinderen kunnen nu ook zelf aan de slag met verschillende lesmaterialen uit Gynzy via Gynzy Kids. Gynzy Kids helpt leerlingen basisvaardigheden te laten beheersen. De kinderen loggen zichzelf in met de inloggegevens die wij hier op school voor ze hebben aangemaakt.

Hoe werkt het?

Uw kind heeft een eigen gebruikersnaam en een pincode.

Gebruiksnaam: voornaam van uw kind met de cijfers 1234 (bijvoorbeeld tinka1234) Pincode: 1234

Ga op een computer of tablet naar www.gynzykids.com of gebruik de Gynzy Kids app op een iPad of Android tablet en log in.Wanneer uw kind ingelogd is in Gynzy Kids verschijnen de volgende opties:

Taken: Onder het kopje huiswerk ziet u het huiswerk dat ik voor uw kind heb klaargezet. Dit kan uw kind zelfstandig maken!
Tools: Naast het opgegeven huiswerk kunnen kinderen verder oefenen met verschillende educatieve tools.
Spelen: Onder het kopje spelen staan allerlei (educatieve) spelen.

Omdat onze school al gebruik maakt van Gynzy is Gynzy Kids voor leerlingen helemaal gratis. Er komt regelmatig nieuwe leer- en oefenstof bij zodat Gynzy Kids steeds leuker en beter wordt! Daarbij kan Gynzy Kids al vanaf groep 1 gebruikt worden.

Oproep ouderraad
De Ouderraad vormt de schakel tussen de ouders van de kinderen enerzijds en het schoolbestuur en schoolleiding anderzijds. Ons doel is om de belangstelling van de ouders voor het schoolleven en het onderwijs op de school te bevorderen en hierin actief mee te denken. We trachten initiatieven te ontwikkelen en activiteiten te ondersteunen, die in het belang zijn van alle kinderen van onze school.
Als ouderraad verzorgen we de organisatie van alle festiviteiten op de school zoals de schoolreis, sinterklaasviering, kerstviering, het paasfeest en carnaval. Dit doen we in nauwe samenwerking met de leerkrachten op school. Vanuit verschillende commissies, waarin een ouderraadslid, een docent en een aantal ouders in deelnemen, trachten we de activiteiten zo goed mogelijk voor te bereiden.
In verband met de activiteiten vergaderen we gemiddeld 6 keer per jaar, zo om de twee maanden. Hierbij is het de wens dat vanuit elke groep een ouder in de ouderraad als vertegenwoordiger plaats neemt.

Momenteel bestaat de ouderraad uit 5 mensen:

Mirella Magnin (voorzitter) – OR lid groep 8 en 7
Jeffrey Munnikes (Penningmeester) – OR-lid groep 5
Therese van Schooten – OR-lid groep 6
Anneke Barendregt – OR-lid groep 5
Jessica Vermeer – OR-lid groep 3

Oproep!!!!!
Niet elke groep is momenteel vertegenwoordigd in de OR en dat vinden we wel van groot belang! Dus, lijkt het je leuk om actief mee te denken over het wel en wee op onze school en mee te willen helpen aan de organisatie van activiteiten, meld je dan aan bij Marscha Gerritsen of Mirella Magnin. We kunnen je hulp en inbreng goed gebruiken!
Zie je het niet zitten om deel te nemen in de ouderraad, maar wil je wel graag meehelpen met het organiseren van één of verschillende activiteiten, meld je dan bij de leerkracht van je kind of meld je aan via de schoolpraat app.
Nogmaals: we kunnen je hulp goed gebruiken. En zonder deze hulp kunnen we alle leuke festiviteiten niet organiseren.

Met vriendelijke groet,

Mirella Magnin
Voorzitter OR


We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen!

Vriendelijke groeten namens het hele team.

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
info@alfrinkschool.nl