Groepen
Nieuws
Nieuws

Nieuwsbrief 10

Belangrijke data:

Vrijdag 1 juli                               Afscheidsavond groep 8
Vrijdag 8 juli                               Laatste schooldag
Maandag 22 aug                         Eerste schooldag
Maandag 29 aug                         Start verwachtingsgesprekken
Maandag 12 sept                        Ouderinformatieavond


W
ist u dat…
–     de juffen van groep 5/6 woensdag hun verjaardag hebben gevierd en de klas heerlijk naar Avonturis geweest is?
–     deze juffen erg verwend zijn en graag de kinderen en de ouders hiervoor willen bedanken?
–     de kinderen die na de vakantie naar groep 3 gaan woensdag een brandweerfeest hebben?
–     de familie om 11.00u. van harte welkom is om te komen kijken bij het brandweerfeest?
–     de kinderen van groep 1/2 dinsdag een leuke natuurles in het duurzaamheidscentrum hebben gehad?
–     de kinderen van groep 8 drie keer de musical Torenhoog opvoert? De kinderen heel hard hebben geoefend?
–     de kinderen van groep 8 vanavond afscheid nemen van onze school en ze klaar zijn voor een nieuwe start op de middelbare school?
–    de juffen deze kinderen stiekem heel erg gaan missen……

Ouderbedankochtend

Elk jaar verzinnen we weer iets leuks om alle helpende handjes van dat jaar in het zonnetje te zetten. Dit jaar zullen de kinderen iets voor alle hulpouders/opa’s en oma’s mee naar huis nemen om ze te bedanken. Ook via deze weg willen wij iedereen die zijn steentje dit jaar heeft bijgedragen met zijn hulp ontzettend bedanken. Wij kunnen niet te vaak benadrukken dat we het niet redden zonder deze hulp!

Tot volgend schooljaar…..

We zijn aangekomen bij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Voor mij is het dan ook weer tijd om het jaarplan 2015/2016 te evalueren, hierdoor passeert alles wat we hebben gedaan het afgelopen jaar weer even de revue.
We zijn het schooljaar gestart met een spectaculaire stuntdag. Eerst zijn de groepen individueel gaan oefenen en later is het een groot geweldig stuk geworden van heel de school. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben weer zichtbaar genoten. Het gevoel van samenzijn werd deze dag extra benadrukt.
Een van de eerste dingen die we dit schooljaar hebben opgepakt is het begrijpend lezen. Onder leiding van Harry Janssens (www.onderwijspraktijk) zijn we meegenomen langs alle belangrijke facetten van begrijpend luisteren en begrijpend lezen.  Voor ons is het nog duidelijker geworden hoe wij goed aan kunnen sluiten op de onderwijsbehoeften van ieder kind op dit vakgebied. Er is uiteindelijk gekozen om in alle groepen de werkwijze van Harry Janssens te gebruiken. Deze werkwijze moet uiteindelijk zichtbaar worden in betere resultaten op het gebied van begrijpend lezen/luisteren.
Op het gebied van kwaliteitszorg werken we met WMK (Werken met kwaliteit). WMK legt de basis voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Op deze manier krijgen we inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze school en van de leerkrachten. Het geeft ons handvatten om gerichte kwaliteitsverbetering in te zetten. Afgelopen schooljaar hebben we de competenties; visie van de school, didactisch handelen, pedagogisch handelen en tijd in kaart gebracht. Deze competenties zullen terugkomen bij de voortgangsgesprekken en functioneringsgesprekken van de leerkrachten en moeten dus in elke klas of in de school zichtbaar zijn. Volgend schooljaar zullen we verder gaan met de gebieden; afstemming, 21ste century skills, opbrengstgericht werken, beroepshouding, communicatie en levensbeschouwelijke identiteit.

In januari zijn we gestart met Snappet. Door het werken op de tablet is elk kind nu bezig met opgaven van zijn eigen niveau, niet met leerstof die veel te moeilijk is en ook niet met leerstof die veel te makkelijk is. Na de les kunnen de kinderen nu zelfstandig werken aan leerdoelen op zijn/haar niveau die in de les aan de orde zijn geweest. Daarnaast vergelijkt Snappet de voortgang van een leerling tegen de leerdoelen, tegen de rest van de klas en de hele klas tegen de rest van Nederland. Zo hebben de leerkrachten extra informatie om de volgende les zo goed mogelijk in te richten. Zowel de kinderen als de leerkrachten zijn erg enthousiast over Snappet. Ook Snappet blijft in ontwikkeling en heeft een nieuwe versie uitgebracht, begin volgend schooljaar zullen wij doormiddel van een cursus gaan bekijken hoe wij met de nieuwe versie om zullen gaan.

Wat betreft de schoolomgeving zijn er een aantal dingen ingang gezet. Er is een start gemaakt met een plan voor het opknappen van het schoolplein. Het is de bedoeling dat het plein meer verbonden wordt met het grasveld. De plannen zullen nog met een groepje kinderen besproken worden, zij zullen er tenslotte elke dag op spelen. Wanneer het plan helemaal concreet is, zal er bij verschillende instanties subsidies aangevraagd worden.

In de school willen we meer eenheid creëren. De verschillende kleuren worden nu als onrustig ervaren. Er is een bepaalde kleurgroep uitgekozen en graag willen we u, net als een paar jaar geleden,  vragen om ons te komen versterken op een zaterdag met verven. Zo snel we een datum geprikt hebben, krijgt u van ons een uitnodiging. Tenslotte maken velen handen licht werk! Er wordt niet alleen aan de muren gedacht, ook de kinderen zullen volgend schooljaar nieuw meubilair krijgen. Er is uitgebreid bekeken wat goede tafels en stoelen zijn en kinderen hebben op een aantal setjes proef gezeten. Helaas zullen de tafels en stoelen niet gelijk aan het begin van het schooljaar binnen zijn.

U begrijpt dat een heel schooljaar niet samen te vatten is in een nieuwsbrief, maar ik hoop u  op deze wijze toch een kort overzicht te hebben ge geven. Met een glimlach sluiten we dit schooljaar af. We hopen dat u ook allemaal heerlijk gaat genieten van de vakantie! Tot volgend schooljaar, we zien u graag weer op maandag 22 augustus!

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen!

Vriendelijke groeten namens het hele team.

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
info@alfrinkschool.nl