Groepen
Nieuws
Nieuws

Nieuwsbrief 2

Belangrijke data

Maandag 7 november
Start levering schoolfruit
Woensdag 9 november
Nationaal Schoolontbijt
Zaterdag 12 november
Intocht Sinterklaas
Maandag 14 t/m vrijdag 18 november
Driehoeksgesprekken
Donderdag 24 november
Nieuwsbrief 3 mee
Dinsdag 29 november
Open podium

Wist u dat………
– groep 4/5 volgende week maandag Herfstles heeft?
– groep 4/5 hard aan het oefenen is met de tafels?
– groep 5 voor het eerst huiswerk mee heeft gekregen?
– groep 1/2 is gestart met het thema ‘Herfst”?
– groep 8 de eerste prijs heeft gewonnen met het Handbaltoernooi?
– Ziad en Bart uit groep 8 weer starten als Jeugdambassadeurs?
– de kinderen van groep 7 gaan starten met hun werkstuk.

Schoolfruit
Vanaf maandag 7 november t/m maandag 10 april wordt er weer schoolfruit geleverd bij ons op school. De gruitdagen zijn dinsdag en donderdag. Op deze dagen hoeft u uw kind geen fruit mee te geven naar school.

Peuteropvang Tin Tin
Binnenkort komt er bij ons op school een peuteropvang Tin Tin. Tin Tin wil zich graag aan u voorstellen: Met ingang van 9 januari 2017 zullen wij van start gaan met een nieuwe Peuteropvang in nauwe samenwerking met de Kardinaal Alfrinkschool. Binnen de Kardinaal Alfrinkschool krijgen wij een eigen lokaal wat speciaal ingericht wordt voor peuters van 2 tot 4 jaar. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van een heerlijke speelplaats en bij minder weer van de speelzaal.
De Kardinaal Alfrinkschool wordt onze tweede locatie, op dit moment hebben wij al een peuteropvang en buitenschoolse opvang in basisschool De Dijck in Maassluis. Voor de peuteropvang op de Kardinaal Alfrinkschool zijn wij geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 08.30u tot 11.45u.
Wilt u meer informatie of alvast uw peuter opgeven mail dan naar info@tintin-psz.nl.
Vanzelfsprekend kunt u ook na het maken van een afspraak alvast een kijkje op basisschool De Dijck komen nemen in een van onze lokalen. Wij hebben er zin in en kijken uit naar de peuters die bij ons komen.

Gezinspecialist
Even voorstellen: Ik ben Marieke Webbers en ik ben als gezinsspecialist verbonden aan De Kardinaal Alfrinkschool Ik werk op dinsdag op deze school.
Waarom een gezinsspecialist?
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of vertoont ander gedrag dan anders. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan mij als gezinsspecialist inschakelen. Ik ben werkzaam op school en de docenten, intern begeleider en ouder(s) kunnen mij om advies of kortdurende begeleiding vragen.
Wat doe ik?
Als ik word ingeschakeld vindt er een gesprek plaats met de ouder(s), de leerkracht of de intern begeleider en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Ik ben er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Ik kijk vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseer ik een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning.
Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen, als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact met mij opnemen. Voorbeelden van vragen zijn: – Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd. – Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt – U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.
Verschil School Maatschappelijk Werker en Gezinsspecialist
De functie gezinsspecialist vervangt het schoolmaatschappelijk werk. De gezinsspecialist heeft een uitgebreider takenpakket. Niet alleen spreek ik kinderen, maar ik ondersteun ook het gezin. Ik ben contactpersoon voor het kind, ouder(s) en school, ook als er contact wordt opgenomen met het wijkteam. Tot slot besteden we meer aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het geven van voorlichting.
Aanmelding
Via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met mij, kunt u contact opnemen: 06 55248957/ 010 4351022.  De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geef ik na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.minters.nl

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 9 november doen we in de groepen 1 t/m 8 mee aan het Nationaal schoolontbijt. De kinderen mogen op deze dag voor 1x zonder ontbijt naar school komen! Wat moet wel mee: een bord, een beker, bestek en voor de liefhebber; een pyjama. Er zal op deze dag van alles op de ontbijttafel voor uw kind klaar staan. Het is goed om te weten, dat er voor iedereen melk geschonken zal worden. Als uw kind dit niet mag/lust, kunt u eventueel extra drinken meegeven.

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen!

Vriendelijke groeten namens het hele team.

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
info@alfrinkschool.nl