Groepen
Nieuws
Nieuws

Nieuwsbrief 3

Belangrijke data

Dinsdag 29 november         Open podium
Maandag 5 december          Sinterklaasviering
Dinsdag 6 december            Kijkdag zwemmen groep 5/6
Dinsdag 13 december          Koffie/inloopochtend
Dinsdag 20 december          Zwemles groep 5/6
Donderdag 22 december   
Kerstviering

Kerstvakantie van 26 december 2016 t/m 6 januari 2017

Wist u dat…….

–       de kinderen in groep 1 en 2 appelmoes hebben gemaakt?
–       alle kinderen woensdag hun schoen hebben gezet en er donderdag iets lekkers in zat?
–       de kinderen van groep 3 nu al 25 letters hebben leren lezen? En dat ze deze ook al tussen de lijntjes leren  schrijven?
–       wist je dat de leerlingen van groep 8 proeflesjes hebben gevolgd op het Lentiz Vmbo Maassluis? En dit een hele geslaagde ochtend was?
–       Groep 7 druk bezig is met het maken van een werkstuk?
–       Groep 7 een knikkerbaan heeft gemaakt tijdens de techniekles.

Mededeling vanuit Zwembad de Dolfijn
Dit schooljaar is in Sport & recreatiebad Dol-fijn weer de actie `school van de week`.  De kinderen van groep 4  t/m 8 van de Kardinaal Alfrinkschool worden daarom 6 keer dit schooljaar uitgenodigd om op woensdagmiddag tussen 12:00 en 17:00 uur of op vrijdagavond tussen 19:00 en 21:30 (discozwemmen)  recreatief te komen zwemmen tegen een gereduceerd tarief van € 3,30. Wanneer wij als school aan de beurt zijn, zullen de kinderen een kaartje ontvangen die ze mee kunnen nemen naar het zwembad.

Het discozwemmen kan dus ook op het ’school van de week kaartje’.

Ook krijgen de kinderen bij de receptie een bon mee om een patatje te kopen voor maar € 1,00. Kinderen die geen diploma hebben, krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene vanaf 18 jaar.


Verhuizing lokaal groep 3

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Tin Tin vanaf januari peuteropvang gaat starten bij ons op school.
Wij willen ze nauw betrekken bij school, om op deze manier een natuurlijke doorstroom te creëren van de peuteropvang naar groep 1/2. Om een goede samenwerking te realiseren is het belangrijk dat de peuteropvang naast groep 1/2 komt. Daarom hebben wij ervoor gekozen dat Peuteropvang Tin Tin in het lokaal van groep 3 gevestigd wordt. Dit houdt in dat groep 3 gaat verhuizen naar het IB-lokaal (lokaal juf Sandra) en juf Sandra gaat verhuizen naar het lokaal tussen groep 7 en groep 8. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Volgens planning is het de bedoeling dat alle spullen van groep 3 rond vrijdag 9 december worden verhuisd.


Ouderraad

De ouderraad is op zoek naar nieuwe OR leden. De ouderraad vormt de schakel tussen de ouders van de kinderen enerzijds en het schoolbestuur en schoolleiding anderzijds.
De ouderraad denkt en beslist mee over alle ontwikkelingen en festiviteiten op school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de leerkrachten op school. Er wordt vergaderd rondom de 6 weken.  Lijkt het u leuk om mee te denken over het wel en wee op onze school, meldt u zich dan aan, want de ouderraad kunt uw hulp en ideeën goed gebruiken!
Wilt u liever eerst eens kijken hoe het er tijdens een OR vergadering aan toe gaat, alvorens u beslist of u OR-lid wilt worden, dan bent u van harte uitgenodigd om de eerst volgende vergadering bij te wonen.
Mocht u interesse hebben, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen! 

Vriendelijke groeten namens het hele team.   

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
info@alfrinkschool.nl