Groepen
Nieuws
Nieuws

Nieuwsbrief 5

Belangrijke data

Dinsdag 7 februari           Koffie/inloopochtend
Donderdag 9 februari     Studiedag/ alle kinderen vrijdag
Maandag 20 februari      Rapport/Portfolio mee
Donderdag 23 februari  Nieuwsbrief mee
Vrijdag 24 februari          Carnaval
Maandag 27 februari       Begin van de Voorjaarsvakantie t/m zondag 5 maart

 Wist u dat……

  • groep1/2 het thema Winter behandelen?
  • groep 8 proeflessen heeft gevolgd op het ISW Hoogeland in Naaldwijk?
  • groep 7, twee nieuwe meiden in de klas krijgt?
  • de kinderen in groep 3 nu ook al aan elkaar leren schrijven?
  • groep 6 breuken heeft geleerd met echte taarten, repen, chocolade en cake?
  • groep 6 leuke muzieklessen volgt?
  • de kinderen van groep 5 en 6 volgende week allemaal met kleding aan moeten zwemmen?
  • er in groep 6 een gezellig klasgenootje bij is en hij erg goed kan BMX-en?
  • groep 3 een letterfeest heeft gehad? 

Informatie over Cito toetsen
Deze weken maken alle kinderen weer de CITO-toetsen. U kunt de CITO resultaten bekijken in het ouderportaal van Parnassys. Het zal u opvallen dat alle toetsen ingevoerd worden op de datum 16 februari. Dit is voor ons als school duidelijker en overzichtelijker. Dit houdt uiteraard niet in dat de kinderen op 16 februari alle toetsen in 1 keer moeten maken. Ondanks dat het afnemen van toetsen als leerlingvolgsysteem verplicht is, geeft het ons als school een beeld van de leerontwikkeling van de kinderen.

Uiteraard weten de leerkrachten al veel over de kinderen, door te observeren, praten, werk nakijken, methode gebonden toetsen afnemen en degelijke. Door deze Cito 2 keer per jaar af te nemen, krijgt de leerkracht meer informatie over hoe het gaat met de kinderen. In de meeste gevallen komt de toets uitslag op de toetsen van Cito overeen met wat de leerkracht verwacht. In sommige gevallen levert het echter verrassende informatie op. Waar wij als school goed naar kijken en hier actie op ondernemen.

Het komt voor dat uw kind met de methode gebonden toetsen beter scoort dan op de toetsen van de Cito. De toetsen uit de methode zijn bedoeld om te controleren of de kinderen de lesstof beheersen. Ze zijn zo gemaakt dat het merendeel van de kinderen vrijwel alles goed kan maken. De leerkracht weet zo of zij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is.

De toetsen van de Cito zijn bedoeld om een onderscheid te maken tussen de verschillende leerlingen. Door ook moeilijke opgaven in de toets op te nemen, krijgen de betere kinderen kans om te laten zien wat ze kunnen. De toetsen van Cito hebben dus een ander doel dan de methode gebonden toetsen; ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van uw zoon of dochter te kunnen vergelijken met het niveau van hun klasgenoten.

De methode gebonden toetsen zijn doelen op korte termijn, de Cito toetsen testen de doelen op lange termijn. Verder kan gezegd worden dat de methode doelen zich op de C-III lijn bevinden van de Cito toetsen.

Na het maken en nakijken van de Cito zet de leerkracht de score om naar een vaardigheidsscore. Dit is een score op een speciale meetlat. Hoe hoger de leerling op de toets scoort, des te groter zijn vaardigheid. Met de meetlat brengen we de groei van een leerling helder in beeld.

Schoolpraatapp
De schoolpraatapp heeft een versie 2.0 gekregen, dit houdt in dat er meer mogelijkheden zijn. De meeste telefoons zullen deze update automatisch uitvoeren, bij sommige moet dit handmatig.

Nieuwe functie bij de 2.0 versie:
–  Pushberichten kunnen teruggelezen worden bij het menuonderdeel – pushberichten –
– Activiteiten in de kalender kunnen worden gedownload naar de eigen agenda via de downloadknop rechtsboven op de kalenderpagina.
– Er kan gekozen worden om alle activiteiten ineens te downloaden, maar er kan ook een selectie worden gemaakt. Foto’s kunnen worden gedownload naar het eigen fotoalbum van de telefoon (via downloadknop rechtsboven).
Een nieuwsbericht kan meerdere afbeeldingen bevatten (te zien aan bullits onderaan de afbeelding)
–  Bij de gesprekkenplanner kan een afspraak worden geannuleerd via een knop in de bevestigingsmail

Bericht van Peuteropvang Tin Tin

Beste ouders,

In de kerstvakantie zijn wij druk bezig geweest om het lokaal helemaal gezellig te maken zodat de peuters hier naar hartenlust kunnen spelen. Wij zijn er trots op u mede te delen dat dit best gelukt is naar ons idee . Vandaar dat wij dit graag aan iedereen willen laten zien. Misschien heeft u al stiekem door het raam gekeken, maar op woensdag 8 februari aanstaande houden wij een open ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Wij nodigen u dan ook van harte uit om samen met uw peuter te komen kijken!  Heeft u nog vrienden, kennissen of buren die net zo nieuwsgierig zijn als u, neem ze dan gerust mee, wij vinden het gezellig! Wij kijken uit naar uw komst,

Met vriendelijke groet,
Tin Tin Team

We willen u vragen de informatie in de nieuwsbrief, voor zo ver dat van toepassing is, ook te bespreken met uw kind. Heeft u nog goede ideeën, vragen, klachten of wensen? Blijf er niet mee lopen, wij horen het graag van u. Samen kunnen we kijken hoe we elkaar kunnen helpen! 

Vriendelijke groeten namens het hele team.   

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
info@alfrinkschool.nl