Groepen
Nieuws
App

Driehoeksgesprekken

Wij vinden het op de Kardinaal Alfrinkschool belangrijk om het eigenaarschap bij kinderen te houden. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. De leerkracht en de ouders helpen het kind daarbij. Door het kind te betrekken in het stellen van doelen zal het kind zich meer verantwoordelijk voelen voor zijn/haar eigen leerproces. Het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind kunnen hierdoor verbeterd worden. Door regelmatig met de kinderen en ouders in gesprek te gaan, leren wij de kinderen reflecteren op hun eigen handelen en gedrag.

Driehoeksgesprek

Verschillende momenten in het jaar gaan we daar met elkaar over in gesprek.

  1. In de eerste weken van het schooljaar worden de ouders met het kind uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen van de ouders, kinderen en leerkracht met elkaar doorgesproken.
  2. In november worden de ouders met het kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Tijdens het gesprek wordt voornamelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind besproken. Daarbij wordt gekeken naar de behaalde doelen en er wordt samen bekeken wat de nieuwe doelen zijn voor de komende periode.
  3. In februari/maart worden de ouders met het kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt het kind het portfolio mee naar huis. Ook nu wordt er gekeken naar de behaalde doelen en wordt er samen bekeken wat de nieuwe doelen zijn voor de komende periode.
  4. In de laatste periode van het schooljaar is het mogelijk dat ouders en kinderen vanuit school een uitnodiging krijgen voor een gesprek. Indien ouders geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag met de leerkracht willen praten, kan dit aangegeven worden, zodat er een gesprek gepland kan worden. In de laatste schoolweek ontvangen de kinderen van groep 1 t/m 7 hun portfolio. Tijdens de afscheidsavond ontvangen de leerlingen van groep 8 hun portfolio.

 

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
E-mailen

Laatste nieuws

Voor het laatste nieuws verwijzen we u door naar onze Parro App.