Groepen
Nieuws
App

Plusklas

Het Plusklastraject op de Kardinaal Alfrinkschool streeft de volgende doelstellingen na:

 • Contact met ontwikkelingsgelijken
 • Uitdaging betreffende het leerstofaanbod zodat leerlingen leren leren (leren plannen en leren structureren) en leren samenwerken
 • Ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen en hun welbevinden.

Er vindt wekelijks een bijeenkomst plaats op een vaste locatie (een lokaal) en vaste tijd. De bijeenkomsten duren een ongeveer een uur.  Leerlingen die voor deelname aan de Plusklas zijn geselecteerd, zijn verdeeld over twee leeftijdsgroepen (groep 5/6 en groep  7/8).

Wanneer overwogen wordt een leerling aan te melden voor deelname aan de Plusklas, worden ouders hierover geïnformeerd. In elke Plusklas zitten maximaal 15 kinderen. De Plusklas heeft de beschikking over verrijkingsstof op zo mogelijk alle gebieden. De gebruikte verrijkingsstof is speciaal ontwikkeld voor (hoog)begaafden en niet afkomstig van hogere leerjaren. Binnen de Plusklas wordt gewerkt aan specifiek op (hoog)begaafden gerichte doelen en vaardigheden, waarbij de begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen met name op twee pijlers steunt: verplichte projectlessen en eigen creativiteit/interesse.

Middels de projectlessen wordt geprobeerd de volgende doelen te bereiken:

 • De leerling uitdagende lesstof aanbieden, die buiten het normale patroon van het onderwijs van de basisschool valt.
 • De leerling te laten experimenteren met verschillend materiaal of vanuit een probleemstelling.
 • Samenwerking met andere leerlingen bevorderen. Deze (hoog)begaafde kinderen kunnen hun denkniveau volgen en daarop adequate reacties geven.

Er wordt gewerkt met Kant en Klaar Plus. Kant en Klaar Plus is er speciaal voor pluskinderen en hoogbegaafde leerlingen. Het bevat pittige, stimulerende en uitdagende opdrachten.

Er zijn thema’s voor de onderbouw:

 • Fantastische Farao`s
 • Boeiende Bruggen
 • Dolle Dino’s

Thema’s voor de bovenbouw:

 • Prachtige patronen
 • Toffe Tijdreizen

Per thema komen minstens 20 pagina’s met wereld oriënterende activiteiten aan bod, zoals: codetaal, puzzels, breinbrekers en opzoektaken. Dit alles met een variatie aan zelfstandig werk, duo- of groepswerk en samenwerkend leren. Daarnaast bevat elk thema minstens 10 pagina’s reguliere verrijkingsleerstof, met voor elk leerjaar veel wiskunde- en taalopdrachten.

Daarnaast gaan de kinderen aan de slag met een eigen onderwerp. Dit kan heel breed zijn. Van het maken van een presentatie tot het leren van een Vreemde Taal (Italiaans, Spaans, Frans of Duits). Ook technische opdrachten kunnen gekozen worden. Wij maken hiervoor onder andere gebruik van Acadin, de digitale leeromgeving voor talentvolle en hoogbegaafde leerlingen.

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
E-mailen

Laatste nieuws

Voor het laatste nieuws verwijzen we u door naar onze Parro App.