Groepen
Nieuws
Nieuws

Portfolio

Op de Kardinaal Alfrinkschool willen we kinderen meer inzicht geven in hun eigen leerproces. We vinden daarbij eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid bij kinderen heel belangrijk.

Het werken met portfolio’s zal kinderen meer zelfvertrouwen en motivatie geven en kinderen leren steeds beter op zichzelf te reflecteren. In het portfolio kunnen we de ontwikkeling van kinderen op verschillende niveaus volgen. Dit maakt dat we de gehele schoolontwikkeling goed in beeld krijgen.

We vinden het belangrijk dat kinderen inzicht hebben in de doelen waaraan ze werken. Per vakgebied is de leerlijn uitgewerkt in kinddoelen. Na een toets zullen de kinderen samen met de leerkracht bekijken welke doelen ze al voldoende of volledig beheersen.
In het portfolio kunt u ook het rapport, cito-uitslagen en werk waar de kinderen zelf trots op zijn,  terug vinden. Tijdens het driehoeksgesprek met ouders, leerling en leerkracht wordt het portfolio besproken. Hierin wordt gekeken naar de behaalde doelen en wordt er samen bekeken wat de nieuwe doelen zijn voor de komende periode.

 

 

 

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
info@alfrinkschool.nl