Groepen
Nieuws
App

MR

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Maar omdat het beleid leraren, kinderen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad hangt af van het schooltype. Bij het basisonderwijs bestaat deze uit ouders en personeelsleden, de oudergeleding en de personeelsgeleding.

Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden. In sommige gevallen heeft de volledige medezeggenschapsraad instemmingsrecht. In andere gevallen heeft alleen de oudergeleding instemmingsrecht en de personeelsgeleding het adviesrecht of andersom. Deze zaken staan beschreven in het reglement van de MR en het huishoudelijk reglement. Hierin is ook geregeld hoeveel leden de MR heeft, waarbij de aantallen personeelsleden en ouders gelijk verdeeld dienen te zijn.

Samenstelling Medezeggenschapsraad mr.kas@siko.nl

Voorzitter:
Leon den Elsen

Oudergeleding:
Karin Anhari
Manon van de Ven
Salliha El Khanncyi

Personeelsgeleding:
Marscha Gerritsen
Aafke van de Kaa
Natasja Kuyvenhoven

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
E-mailen

Laatste nieuws

Voor het laatste nieuws verwijzen we u door naar onze Parro App.