Groepen
Nieuws
App

Ouderraad

De Kardinaal Alfrinkschool heeft een ouderraad, welke statuten heeft en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Deze heeft o.a. de volgende doelen:

  1. De schakel vormen tussen de ouders van de kinderen enerzijds en het schoolbestuur en de schoolleiding anderzijds.
  2. De belangstelling van de ouders voor het schoolleven en het onderwijs op de Kardinaal Alfrinkschool te bevorderen en levendig te houden.
  3. Initiatieven ontwikkelen en activiteiten ondersteunen, welke in het belang zijn van de kinderen van de Kardinaal Alfrinkschool.

Het dagelijkse bestuur van de ouderraad wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een secretaris die wisselt per vergadering, aangevuld met uit elke groep de klassenouder of een andere vertegenwoordiger uit de groep. Het is de bedoeling dat vanuit elke groep een ouder als vertegenwoordiger in de ouderraad zit. Gezien de gespreide vertegenwoordiging van ouders, kan de ouderraad daarom, indien gewenst, ook als achterban van de medezeggenschapsraad fungeren en de medezeggenschapsraad gevraagd en ongevraagd advies geven en tevens deelnemen aan cursussen in het kader van de medezeggenschap.

De ouderraad verzorgt de organisatie van alle festiviteiten op de school zoals o.a. de schoolreis, sinterklaasviering, kerstviering, teamverjaardag, paasfeest enz. en wordt ook wel de activiteitencommissie genoemd. In verband met deze activiteiten vergadert de ouderraad enkele malen per jaar. U begrijpt dat de ouderraad een wezenlijk onderdeel is van de school en dat zonder deze vrijwilligers de taakbelasting van het onderwijsteam veel groter zou zijn.

De genoemde activiteiten, welke géén onderdeel vormen van het onderwijs, worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage, welke aan de ouderraad wordt betaald.

Eens in de twee maanden is er een vergadering met de gehele ouderraad en een delegatie van het MT op school. Tijdens deze vergaderingen wordt er gesproken over activiteiten op school, de betrokkenheid van ouders op school en wat beter of anders georganiseerd kan worden. Input van ouders is hierbij ontzettend belangrijk.

Samenstelling Ouderraad or.kas@siko.nl

Karen Malta (voorzitter)

Daniëlle Nieuwhof (penningmeester)

Najat Bozalmad

Gwen Kremer

Sandra Noorddam

 

Contact

Contact
Sterrenschool maassluis
Kardinaal Alfrinkschool
Dr. Jan Schoutenlaan 3
3145 SX Maassluis
Tel.: 010 - 591 46 37
E-mailen

Laatste nieuws

Voor het laatste nieuws verwijzen we u door naar onze Parro App.